APK.GOLD
Tệp APK cho android
Thông tin ngắn
Thường là tệp apk Vine Camera(Vine Camera ) có xếp hạng 8.4 từ 10. Đây là xếp hạng tích lũy, hầu hết các ứng dụng tốt nhất trên cửa hàng Google Play được xếp hạng 8 từ 10. Tổng số đánh giá trong Cửa hàng Google Play 1139063. Tổng số đánh giá năm sao đã nhận được cho 722811. Ứng dụng này đã được người dùng đánh giá không tốt 103571. Số lượng tải xuống gần như nằm trong phạm vị từ 50,000,000+ trong cửa hàng Google Play Vine Camera(Vine Camera ), nằm trong danh mục Xem và sửa video, với thẻ và được phát triển nhờ Twitter, Inc.. Bạn có thể truy cập trang web của họ https://support.twitter.com/articles/20169915 hoặc gửi thử cho họ google-play-emails@twitter.com. Vine Camera(Vine Camera ) có thể tải xuống trên thiết bị Android nhờ 4.1(Jelly Bean)+. Chúng tôi cung cấp chỉ tệp apk gốc. Nếu tài liệu nào trên trang web này vi phạm quyền lợi của bạn, hãy thông báo cho chúng tôi . Bạn cũng có thể tải apk Google xuống và làm nó hoạt động nhờ trình giả lập Android như big nox app player, bluestacks и koplayer. Bạn cũng có thể tải apk Vine Camera(Vine Camera ) xuống và làm nó hoạt động trên trình giả lập Android như bluestacks или koplayer. Phiên bản Vine Camera(Vine Camera ) apk có trên trang web của chúng tôi: 7.0.0, 6.0.0, 5.50.1, 5.50.0, 5.42.1 và những người khác. Phiên bản cuối Vine Camera(Vine Camera ): 7.0.0 đã được tải lên 2018/31/05
Ảnh chụp màn hình cho Vine Camera
  • Vine Camera
  • Vine Camera
  • Vine Camera
  • Vine Camera
Mô tả cho Vine Camera (từ google play)

Thân gửi cộng đồng Vine - cảm ơn vì tất cả nguồn cảm hứng, tiếng cười và vòng lặp. Bây giờ chúng tôi đã đặt Vine ở trạng thái lưu trữ. Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập https://vine.co

Lịch sử của các phiên bản Vine Camera
Mới trong Vine Camera 6.0.0
Cảm ơn vì đã sử dụng Vine.
Mới trong Vine Camera 5.50.1
Cảm ơn vì đã sử dụng Vine.
Mới trong Vine Camera 5.50.0
Cảm ơn vì đã sử dụng Vine.
Mới trong Vine Camera 5.42.1
Các bản sửa lỗi và cải tiến.
Mới trong Vine Camera 5.40.1
Các bản sửa lỗi và cải tiến.
Mới trong Vine Camera 5.40.0
Các bản sửa lỗi và cải tiến.
Mới trong Vine Camera 5.38.0
Các bản sửa lỗi và cải tiến.
Mới trong Vine Camera 5.36.0
Các bản sửa lỗi và cải tiến.
Mới trong Vine Camera 5.34.3
Giờ đây, bạn có thể chia sẻ hồ sơ và kênh yêu thích của mình với những người theo dõi trên Vine và cả trên Twitter, Facebook và Tumblr.
Mới trong Vine Camera 5.32.0
Các bản sửa lỗi và cải tiến.
Mới trong Vine Camera 5.30.0
Mới! Chúng tôi đang vượt ra khỏi Vine. Chúng tôi đang bắt đầu thử nghiệm với video dài hơn. Người sáng tạo có thể đính kèm video vào Vines của họ, biến Vines thành đoạn giới thiệu cho một câu chuyện lớn hơn. - Nhấn "Xem thêm" để ... tốt ... xem thêm! Xoay điện thoại của bạn để xem trên màn hình rộng. - Nhấn đúp vào các phần bạn thích để xem trái tim bay. Nhiều vòi hơn = nhiều trái tim hơn! - Đối với phần đầu tiên của thử nghiệm này, các video dài sẽ đến từ một nhóm người sáng tạo được chọn. Chúng tôi có kế hoạch mở rộng phạm vi tiếp cận nhiều người sáng tạo hơn theo thời gian.
Mới trong Vine Camera 5.28.0
Mới! Chúng tôi đang vượt ra khỏi Vine. Chúng tôi đang bắt đầu thử nghiệm với video dài hơn. Người sáng tạo có thể đính kèm video vào Vines của họ, biến Vines thành đoạn giới thiệu cho một câu chuyện lớn hơn. - Nhấn "Xem thêm" để ... tốt ... xem thêm! Xoay điện thoại của bạn để xem trên màn hình rộng. - Nhấn đúp vào các phần bạn thích để xem trái tim bay. Nhiều vòi hơn = nhiều trái tim hơn! - Đối với phần đầu tiên của thử nghiệm này, các video dài sẽ đến từ một nhóm người sáng tạo được chọn. Chúng tôi có kế hoạch mở rộng phạm vi tiếp cận nhiều người sáng tạo hơn theo thời gian.
Mới trong Vine Camera 5.26.0
Mới! Chúng tôi đang vượt ra khỏi Vine. Chúng tôi đang bắt đầu thử nghiệm với video dài hơn. Người sáng tạo có thể đính kèm video vào Vines của họ, biến Vines thành đoạn giới thiệu cho một câu chuyện lớn hơn. - Nhấn "Xem thêm" để ... tốt ... xem thêm! Xoay điện thoại của bạn để xem trên màn hình rộng. - Nhấn đúp vào các phần bạn thích để xem trái tim bay. Nhiều vòi hơn = nhiều trái tim hơn! - Đối với phần đầu tiên của thử nghiệm này, các video dài sẽ đến từ một nhóm người sáng tạo được chọn. Chúng tôi có kế hoạch mở rộng phạm vi tiếp cận nhiều người sáng tạo hơn theo thời gian.
Please rate this app
Thông tin
Tệp Apk Vine Camera có vài phương án, xin vui lòng chọn một
Những phiên bản tệp APK khác Vine Camera dành cho Android
Những ứng dụng tốt nhất cho Android
Android phổ biến ứng dụng